Ahoj!

Změňte život dítěte se zdravotním handicapem, dejte mu šanci prožít šťastný život.

Právě žáci se zdravotním handicapem tvoří žáky naší školy. Z hlediska vzdělávací úrovně se jedná o žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a souběžné postižení více vadami.

Nejčastěji se u našich žáků přidruženě vyskytuje:

  • epilepsie
  • pervazivní vývojové poruchy – především autismus
  • tělesné postižení v důsledku DMO
  • metabolické poruchy (celiakie)
  • diabetes mellitus
  • Klippel – Trenaunay syndrom (cévní malformace)
  • Arnold Chiariho malformace mozku (abnormity ortopedického charakteru)
  • Williams – Beuren syndrom

Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře.

Jak pracujeme

Pracujeme s každým žákem individuálně a snažíme se pochopit jeho specifické potřeby.

Škola šťastných dětí

Jsme příspěvková organizace. Naším cílem je poskytnout každému jednotlivci se zvláštními potřebami podporu, přátelství a začlenění, které si zaslouží.

Škola, hned vedle rodiny, tvoří důležitou součást péče jak v oblasti vzdělávací, tak i výchovné. Držíme statut rodinné školy, školy založené na vzájemné důvěře, pochopení a možnosti vyjít vstříc jak dětem, tak i jejich rodičům. Snažíme se o naprosto individuální přístup ke každému dítěti. U každého z nich objevit v čem vyniká, najít oblast, ve které by se mohlo realizovat a dopřát každému žákovi, byť mentálně postiženému, pocit úspěchu, radosti a seberealizace. V letošním roce vytvoříme školní vzdělávací program, který všechny tyto aspekty zohlední.

Projekty, kterých se účastníme

Škola musí být otevřena i okolnímu světu
a s tím souvisí zapojení do různých projektů.

Kalendář akcí

Naši učitelé

Seznamte se s našimi učiteli.

Mgr. Dagmar Špalková

Ředitelka školy, speciální pedagog

Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce

Mgr. Magda Dornicová

Učitelka, školní metodik prevence

Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, školní metodik prevence (momentálně na mateřské dovolené)

Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Aneta Valentová

Asistentka pedagoga

Petra Jančářová

Asistentka pedagoga

Vlasta Podškubková DiS.

Asistentka pedagoga

Bc. Marcela Valterová

Asistentka pedagoga

Jana Turcovská

Asistentka pedagoga (momentálně na mateřské dovolené)

ADRESA ŠKOLYŠtefánikova 957, Bojkovice 687 71

KONTAKTŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Špalková Dagmar
PEVNÁ LINKA: 572 641 223

EMAIL zsstefanikova@zsstefanikova.cz

Galerie

Prohlédněte si náš školní život.