Proč si vybrat naši školu?

Proč si zvolit naši školu?

Žáci jsou v naší základní škole vzděláváni podle dvou programů, a to:
 • pro základní školu – školní docházka 9 let; individuální přístup pedagogů; vyučování všech předmětů, včetně cizích jazyků; po absolvování možnost pokračování v dalším studiu na SOU
 • pro základní školu speciální – školní docházka 10 let; individuální přístup pedagogů, pomoc asistentů pedagoga
Výukové metody:
 • frontální, strukturovaná, skupinová, projektová i individuální výuka
 • řečová výchova, alternativní a augmentativní komunikace, základy českého znakového jazyka.
 • Arteterapie, ergoterapie, canisterapie, hipoterapie, multisenzorická terapie
 • rehabilitační tělesná výchova, plavání, jóga a dechová a relaxační cvičení
Nabízíme:
 • rodinné prostředí – naše třídy jsou složeny z menšího počtu žáků, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému dítěti
 • kvalitní pedagogy – vyučují speciální pedagogové, kteří si pravidelně doplňují vzdělání na školeních a kurzech; asistenti pedagoga mají absolvovaný akreditovaný kurz
 • vybavené učebny – škola disponuje mnoha odbornými učebnami (počítačovou učebnou, cvičnou kuchyní, dílnou, výtvarným ateliérem, tělocvičnou) a relaxační místností; nezbytnou součástí je řada kompenzačních a speciálních učebních pomůcek
 • dojíždění pedagoga – v případě dlouhodobé nemoci žáka dojíždí asistent nebo pedagog doučovat žáka do domácího prostředí
 • školní družinu – v provozu od 11:40 do 15:00
 • ranní školní družina – v provozu od 6:45 do 7:45
 • možnost stravování – v jídelně nedaleké MŠ Bojkovice, žáci dochází na obědy za doprovodu asistenta pedagoga
 • zájmové kroužky – Klub deskových her; Čtenářský klub, Divadelní soubor NeNuda
 • zapojení do projektů – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do školy (několikrát do měsíce žák zdarma obdrží zdravou svačinku), Obědy pro děti od nadace WOMEN FOR WOMEN (projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemůžou dovolit zaplatit školní obědy)
Naším zřizovatelem je Zlínský kraj, vzdělávání na naší škole je bezplatné. Žáky přijímáme v průběhu celého roku, neváhejte nás kontaktovat:

Mgr. Dagmar Špalková

(ředitelka, speciální pedagog)

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

Štefánikova 957
687 71 Bojkovice

Tel: 608 111 324

zsstefanikova@zsstefanikova.cz