GDPR

GDPR

GDPR

Správce osobních údajů: Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Mgr. Magda Miličková, kontakt: 572 641 223, milickova.oou@seznam.cz

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a souběžné postižení více vadami.

U Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957 jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

Zajištění vzdělávání
 • zápis k základnímu vzdělávání,
 • zajištění základního vzdělávání,
 • zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Zajištění služeb
 • poskytování poradenských služeb ve školách,
Zajištění interních procesů a provozu organizace
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda,
 • evidence uchazečů o zaměstnání,
 • evidence úrazů,
 • ochrana majetku a osob,
 • prezentace příspěvkové organizace,
 • organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd.,
 • projekty, žádosti o dotace,
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace,
 • smlouvy a objednávky služeb
Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí pořádaných Základní školou Bojkovice, Štefánikova 957 budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Vzor GDPR ke stažení.