Školní družina

Školní družina

Od září 2018 máme v provozu školní družinu v čase od 11:40 do 15:00, do které v současné době dochází 22 dětí z prvního i druhého stupně. Jsou otevřeny paralelně dvě oddělení školní družiny. V každém oddělení je vychovatelka a asistentka pedagoga.

Od 12.4.2021 zřízen i ranní provoz družiny od 6:45 do 7:45.

Děti odchází do družiny ihned po vyučování, pokud zrovna nejdou na oběd do jídelny Mateřské školy Bojkovice v doprovodu asistentek pedagoga. Po obědech máme v družince odpočinkovou činnost, kdy si děti tvoří, stavějí a hrají dle svého vlastního uvážení. Také navštěvujeme relaxační místnost, součástí které, je i knihovnička, kde si žáci mohou přečíst nejrůznější pohádky, ale dozvědět se i více třeba o vesmíru z naučných encyklopedií.

Při řízené činnosti s dětmi tvoříme různé výrobky týkající se především aktuálních týdenních témat, jako například současné roční období, tradice a zvyky, příroda kolem nás, aj. Děti se tak např. naučí poznávat stromy v naší krajině, zkoumat je pod mikroskopem a seznámí se s jejich plody a listy díky výstavkám a procházkám po okolí.

Pobyt v družině se snažíme, pokud nám počasí dovolí, situovat hlavně ven. Chodíme na školní dvůr, kde hrajeme různé míčové a společenské hry, děláme pikniky na trávníku, tvoříme z přírodnin a užíváme si sluníčka. Při špatném počasí navštěvujeme tělocvičnu, výtvarný ateliér, kuchyňku, popřípadě sledujeme pohádky, filmy a naučné pořady na interaktivní tabuli.

Také si zde děti mohou plnit své domácí úkoly nebo procvičovat probranou látku na test. Klademe důraz na slušné chování mezi spolužáky, ale samozřejmě i k dospělým lidem. Učíme se, jak se chovat v různých situacích, jako například při návštěvě obchodu, ve veřejných dopravních prostředcích i při běžném setkání se na ulici.

 

„POZNÁVÁME SVĚT“ je heslem ŠVP družiny a tím se také řídíme. Snažíme se vytvářet stálé pozitivní klima, podporovat děti v navazování přátelských vztahů a připravovat je na budoucí život.