Školní družina

Školní družina

Od září 2018 máme v provozu školní družinu. Tuto službu nyní využívá dvanáct dětí, z prvního i druhého stupně. Do družiny nastupují ihned po vyučování od 11:30 do 15:00. S vychovatelkou nebo asistentkou odcházejí na oběd do jídelny Mateřské školy Bojkovice.

Po obědě si děti chvíli odpočinou ve třídě, poté následuje tvořivá činnost. Chceme, aby si z družiny odnášely pěkné výrobky a s nápady na domácí tvoření s rodiči. Každý týden má své téma, nejčastěji týkající se daného ročního období, od kterého se dané aktivity odvíjejí. Děti se tak např. naučí poznávat květiny, namalují si je, hledají je při procházce v přírodě. Družina není pouze v budově školy, za pěkného počasí využíváme i školní dvůr, hrajeme míčové hry, skáčeme panáka, tvoříme z přírodnin a podobně.

Pokud mají rodiče zájem, mohou si děti v družině napsat domácí úkoly, nebo procvičovat probranou látku na test. Klademe důraz na slušné chování mezi spolužáky, ale i k dospělým lidem, učíme se, jak se chovat v různých životních situacích, třeba ve veřejných dopravních prostředcích.

Snažíme se dělat vše pro spokojenost dětí i jejich rodičů, vytvářet pozitivní klima mezi dětmi, budovat přátelské vztahy, abychom se každé odpoledne setkávali s úsměvem na tvářích.

20180927_120329
20180516_103745
20180516_104339