Moderní školství

Moderní výuka

Škola se snaží využívat ve vzdělávání moderní výukové pomůcky.