Učitelé

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dagmar Špalková

Ředitelka školy, speciální pedagog

Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce

Mgr. Magda Dornicová

Učitelka, školní metodik prevence

Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, školní metodik prevence (momentálně na mateřské dovolené)

Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Aneta Valentová

Asistentka pedagoga

Petra Jančářová

Asistentka pedagoga

Vlasta Podškubková DiS.

Asistentka pedagoga

Bc. Marcela Valterová

Asistentka pedagoga

Jana Turcovská

Asistentka pedagoga (momentálně na mateřské dovolené)
Nepedagogičtí pracovníci školy

Dana Kozelková – uklízečka

Zdeněk Skočovský – údržbář

Ing. Jana Polanská – účetní