Učitelé

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dagmar Špalková

Ředitelka školy, metodik prevence

Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce

Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, asistentka pedagoga

Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga

Petra Jančářová

Osobní asistentka dítěte
Nepedagogičtí pracovníci školy

Dana Kozelková – uklízečka

Zdeněk Skočovský – údržbář

Helena Salvetová – účetní