Učitelé

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dagmar Špalková

Ředitelka školy, speciální pedagog

Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce

Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, školní metodik prevence

Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Petra Jančářová

Asistentka pedagoga

Aneta Pflegrová

Asistentka pedagoga

Vlasta Podškubková DiS.

Asistentka pedagoga

Jana Turcovská

Asistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci školy

Dana Kozelková – uklízečka

Zdeněk Skočovský – údržbář

Ing. Jana Polanská – účetní