Učitelé

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dagmar Špalková

Ředitelka školy, speciální pedagog

Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce, zástupce ředitele školy

Mgr. Magda Dornicová

Učitelka (momentálně na mateřské dovolené)

Mgr. Miroslava Prná

Učitelka, školní metodik prevence

Bc. Bohumila Maňasová

Učitelka, kariérový poradce

Bc. Marcela Valterová

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga, zástupce ředitele školy pro školní družinu

Petra Jančářová

Asistentka pedagoga

Vlasta Vrátná DiS.

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga

Bc. Martin Rabovský

Asistent pedagoga

Jana Turcovská

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga

Marie Končitíková

Asistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci školy

Dana Kozelková – uklízečka

Zdeněk Skočovský – topič

Ing. Jana Polanská – účetní

Bc. Marcela Valterová – Referent správy osobních údajů – GDPR