Mgr. Magda Dornicová

Učitelka, školní metodik prevence
E-mail: dornicova@zsstefanikova.cz

Po absolvování gymnázia, nastoupila na Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Speciální pedagogika, kde získala titul Mgr.