Dokumenty

Vzdělávací programy:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV Škola pro život“ č.j. ZŠŠ 79/2022 k nahlédnutí zde.
 • Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální ŠVP ZŠS – Díl I. – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením ŠVP ZŠS „Škola pro život“ č. j. ZŠŠ 45/2023 a Díl II. – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ŠVP ZŠS „Škola pro život“ č. j. ZŠŠ 46/2023 k nahlédnutí zde.
 • Všechny vzdělávací programy jsou volně k nahlédnutí v budově školy.

Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. a) ústně Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři ředitelky školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. b) e-mailem: zsstefanikova@zsstefanikova.cz. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. c) písemně: Základní škola, Štefánikova 957, 687 71 Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. 10. Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře ředitelky školy (Štefánikova 957, Bojkovice) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje třída Tomáše Bati 22 Zlín 760 01 Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Formuláře

Popisy postupů

 •  návody pro řešení životních situací Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základních školách a zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání: zde

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy: ZDE

Vydané právní předpisy

Řád školy a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Řád cvičné školní kuchyně, školního pozemku, tělocvičny, počítačové učebny, cvičné dílny. Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese: Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice

Finanční zprávy

2018
 • Rozpočet pro rok 2018 a schválený rozpočtový výhled na rok 2019-2020 k náhledu ZDE.
 • Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ZDE.
 • Druhý upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ZDE.
2019
 • Rozpočet pro rok 2019 a schválený rozpočtový výhled na rok 2020-2021 k náhledu ZDE.
 • Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ZDE.
 • Druhý upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) ZDE.
2020
 • Rozpočet pro rok 2020 a schválený rozpočtový výhled na rok 2021-2022 k náhledu ZDE.
 • Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k náhledu ZDE.
 • Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k náhledu ZDE.
2021
 • Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 k nahlédnutí ZDE.
 • Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k náhledu ZDE.
 • Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k náhledu ZDE.
 • 2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) k náhledu ZDE.
2022
 • Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 k nahlédnutí ZDE.
 • Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.
 • Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.
 • 2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) k náhledu ZDE.
2023
 • Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.
 • Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.
 • 2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) k nahlédnutí ZDE.
2024
 • Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.
 • Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.
 • Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k nahlédnutí ZDE.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

GDPR

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů a další informace k náhlednutí zde: GDPR

ŠVP

 • Školní vzdělávací program platný od 1. září 2022 je volně k nahlédnutí v budově školy. Nebo k nahlédnutí na odkazu zde.
 • Školní vzdělávací program platný od 1. září 2023 je volně k nahlédnutí v budově školy. Nebo k nahlédnutí na odkazu zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

Zřizovací listina školy s dodatky

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vytiskněte si oba formuláře, vyplňte a podepište. Vzhledem k aktuální situaci vhoďte oba formuláře do schránky školy, která je umístěna na budově u vstupních dveří nebo odešlete poštou na adresu školy. / Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957, Štefánikova 957, Bojkovice, 687 71 /

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na telefonu 608 111 324.

Děkujeme a s přáním zdraví se na Vás budeme těšit.

Mgr. Dagmar Špalková , ředitelka školy

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK 2020-2021 ke stažení zde!

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE ke stažení zde!