Mgr. Kamila Šustová

Učitelka
E-mail: sustova@zsstefanikova.cz

Po absolvování střední školy, získala titul Bc. na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Titul Mgr. získala na Dolnoslezské vysoké škole ve Vratislavi v oboru Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol.