Jana Turcovská

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga
E-mail: turcovska@zsstefanikova.cz

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala kvalifikační vzdělávací program – Studium pro asistenty pedagogy a Pedagog volného času.