Jana Turcovská

Asistentka pedagoga (momentálně na mateřské dovolené)
E-mail: turcovska@zsstefanikova.cz