Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce, zástupce ředitele školy
E-mail: manasova@zsstefanikova.cz

Absolvovala střední zdravotnickou školu. Magisterský titul získala na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro děti a mládež, vyžadující zvláštní péči – speciální pedagogika a následně studovala Výchovné poradentství na Univerzitě Karlově v Praze.