Bc. Marcela Valterová

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga, zástupce ředitele školy pro školní družinu
E-mail: valterova@zsstefanikova.cz

Po absolvování střední ekonomické školy, získala titul Bc. na Vysoké škole báňské v Ostravě. Kvalifikační vzdělávací programy Asistent pedagoga a Pedagog volného času absolvovala v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků