Bc. Marcela Valterová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
E-mail: manasovab@zsstefanikova.cz