Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
E-mail: manasovab@zsstefanikova.cz

Vystudovala čtyřleté gymnázium, poté absolvovala Kurz předškolní a mimoškolní pedagogiky na CSOŠ Bojkovice a Kurz asistenta pedagoga pod záštitou Národního institutu dalšího vzdělávání Zlín.