Ředitelka školy, speciální pedagog

Absolvovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Titul Mgr. získala na Masarykově univerzitě v Brně z oboru Speciální pedagogika. Dále vystudovala Metodika prevence na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala rovněž Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení pod záštitou NIDV.