PaedDr. Dana Kouřilová

Učitelka
E-mail: kourilova@zsstefanikova.cz

Po absolvování gymnázia, vystudovala magisterský obor Vychovatelství ŠMVZP na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde pokračovala v doktorském studiu v oboru Teorie výchovy – sociální patologie. Později si doplnila vzdělání na PdF České Budějovice v oboru Arteterapie.