Bc. Bohumila Maňasová

Učitelka, kariérový poradce
E-mail: manasovab@zsstefanikova.cz

Vystudovala čtyřleté gymnázium, poté absolvovala Kurz předškolní a mimoškolní pedagogiky na CSOŠ Bojkovice a Kurz asistenta pedagoga pod záštitou Národního institutu dalšího vzdělávání Zlín. Absolvovala vzdělávací program – Vzdělávání školních kariérových poradců v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vystudovala bakalářský obor na Slezské univerzitě v Opavě – Speciální pedagogika.