Bc. Martin Rabovský

Asistent pedagoga
E-mail: rabovsky@zsstefanikova.cz

Po absolvování střední školy, získal titul Bc na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Regenerace a výživa ve sportu. Absolvoval kvalifikační vzdělávací program Asistenta pedagoga v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.