Mgr. Miroslava Prná

Učitelka, školní metodik prevence
E-mail: prna@zsstefanikova.cz

V rámci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně složila státní zkoušku z oboru vychovatelství, kde taktéž vystupovala obor Speciální pedagogika. Titul Mgr. získala v navazujícím studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci z oboru Speciální pedagogika.