Bc. Marie Gabrhelová

učitelka
E-mail: gabrhelova@zsstefanikova.cz

Oboro Speciální pedagogika vystudovala na Ostravské Univerzitě, kde získala titul Bc.