Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka
E-mail: urbankova@zsstefanikova.cz

Po absolvování gymnázia, vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Mgr. Obor Speciální pedagogika vystudovala v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.