Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, školní metodik prevence (momentálně na mateřské dovolené)
E-mail: urbankova@zsstefanikova.cz

Po absolvování gymnázia, vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Mgr. Nyní si doplňuje vzdělání v rámci celoživotního studia – obor Speciální pedagogika.