Výtvarný ateliér

Nejen k hodinám výtvarné výchovy slouží ateliér. Kromě rozličných výtvarných pomůcek a keramické pece, zde naleznete i mikroskopy a pomůcky pro laboratorní práce. Hodinám hudební výchovy slouží klávesy a televizor s internetovým připojením.