Zapojte se

Snažíme se aktivně zapojit rodiče do chodu školy, projektových dnů a pravidelných vycházek.