All Team Members

Jana Turcovská

Jana Turcovská

Asistentka pedagoga
Vlasta Podškubková DiS.

Vlasta Podškubková DiS.

Asistentka pedagoga

podskubkova@zsstefanikova.cz

Aneta Pflegrová

Aneta Pflegrová

Asistentka pedagoga
Petra Jančářová

Petra Jančářová

Asistentka pedagoga
Bohumila Maňasová

Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Vystudovala čtyřleté gymnázium, poté absolvovala Kurz předškolní a mimoškolní pedagogiky na CSOŠ Bojkovice a Kurz asistenta pedagoga pod záštitou Národního institutu dalšího vzdělávání Zlín.

Mgr. Veronika Urbánková

Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, školní metodik prevence

Po absolvování gymnázia, vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Mgr. Nyní si doplňuje vzdělání v rámci…

Mgr. Magda Miličková

Po absolvování gymnázia, nastoupila na Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Speciální pedagogika, kde získala titul Mgr.

PaedDr. Dana Kouřilová

Po absolvování gymnázia, vystudovala magisterský obor Vychovatelství ŠMVZP na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde pokračovala v doktorském studiu v oboru Teorie výchovy – sociální patologie. Později si doplnila vzdělání na PdF České Budějovice…

Mgr. Lubomír Bienert

Po střední škole absolvoval PF UJEP BRNO – obor Český jazyk a Výtvarná výchova pro 5.-12. ročník, kde získal titul Mgr. Poté úspěšně dokončil studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého…