Jana Turcovská

Jana Turcovská

Asistentka pedagoga
Vlasta Podškubková DiS.

Vlasta Podškubková DiS.

Asistentka pedagoga

podskubkova@zsstefanikova.cz

Aneta Pflegrová

Aneta Pflegrová

Asistentka pedagoga
Petra Jančářová

Petra Jančářová

Asistentka pedagoga
Bohumila Maňasová

Bohumila Maňasová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Vystudovala čtyřleté gymnázium, poté absolvovala Kurz předškolní a mimoškolní pedagogiky na CSOŠ Bojkovice a Kurz asistenta pedagoga pod záštitou Národního institutu dalšího vzdělávání Zlín.

Mgr. Veronika Urbánková

Mgr. Veronika Urbánková

Učitelka, školní metodik prevence (momentálně na mateřské dovolené)

Po absolvování gymnázia, vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Mgr. Nyní si doplňuje vzdělání v rámci…

Mgr. Magda Miličková

Mgr. Magda Miličková

Učitelka, školní metodik prevence

Po absolvování gymnázia, nastoupila na Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Speciální pedagogika, kde získala titul Mgr.

PaedDr. Dana Kouřilová

Po absolvování gymnázia, vystudovala magisterský obor Vychovatelství ŠMVZP na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde pokračovala v doktorském studiu v oboru Teorie výchovy – sociální patologie. Později si doplnila vzdělání na PdF České Budějovice…

Mgr. Dagmar Maňasová

Mgr. Dagmar Maňasová

Učitelka, výchovný poradce

Absolvovala střední zdravotnickou školu. Magisterský titul získala na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro děti a mládež, vyžadující zvláštní péči – speciální pedagogika a následně studovala Výchovné poradentství na Univerzitě…

Mgr. Dagmar Špalková

Mgr. Dagmar Špalková

Ředitelka školy, speciální pedagog

Absolvovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Titul Mgr. získala na Masarykově univerzitě v Brně z oboru Speciální pedagogika. Dále vystudovala Metodika prevence na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala rovněž Kvalifikační studium pro ředitele škol…