Uzavření školy do 30. června 2020

Uzavření školy do 30. června 2020

Vážení rodiče,

na základě informací a pokynů zveřejněných ministerstvem školství dne 2. května 2020 Vás informuji, že školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona zůstanou do 30. června 2020 uzavřeny.

Naše škola tedy bude nadále pokračovat ve vzdělávání na dálku. Způsoby komunikace a spolupráce se nemění, zůstáváte v kontaktu se svými třídními učitelkami.

Moc Vás zdravím, srdečně zdravím i naše žáky, děkuji za dosavadní spolupráci a všem přeji pevné zdraví a krásné jarní dny.

V Bojkovicích, dne 5. 5. 2020

                                               Mgr. Dagmar Špalková
ředitelka školy

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice

zsstefanikova@zsstefanikova.cz

www.zsstefanikova.cz

telefon:     572 641 223

mobil:       608 111 324