Otevření školy od 1. června 2020

Otevření školy od 1. června 2020

Vážení rodiče,

na základě informací a pokynů vlády ze dne 25. 5. 2020 oznamujeme rodičům, že školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se mohou otevřít od 1. června 2020.

Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.

Prosím rodiče, aby každý žák přinesl s sebou aktovku s kompletním učením,  přezůvky , ručník , roušku a sáček na roušku.

Musíme minimalizovat shromažďování osob před školou, žáci budou přicházet do tříd průběžně v čase od 7.40 hod. do 7.55 hod.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Výuka bude probíhat do 11.30 u žáků 1. stupně, do 12. 30  u žáků 2. stupně. Děti z DD budou kvůli obědům na DD končit ve 12.15 hod.

Upravený rozvrh žáci obdrží první den ve škole.

Provoz školní družiny bude do 14 hodin. Stravování ve školní jídelně v MŠ je zařízeno.

V Bojkovicích, dne 27. 5. 2020

                                               Mgr. Dagmar Špalková
ředitelka školy

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice

zsstefanikova@zsstefanikova.cz

www.zsstefanikova.cz