Informace ohledně školní družiny

Informace ohledně školní družiny

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
provoz ranní družiny jsme se, z důvodu vašeho zájmu, rozhodli uskutečnit již při nástupu dětí zpátky do školy, po skončení krizových opatření. Ranní provoz bude v čase od 6:45 do 7:45 hodin.