INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení rodiče,

na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5.3. vyzýváme rodiče dětí, které v době jarních prázdnin pobývaly v rizikových oblastech (zejména Itálie apod.), aby neposílali děti do školy po dobu 14 dnů je ponechali v režimu domácí výuky. Ta bude v rámci naší školy zajištěna učiteli individuálně s každým žákem.

Všechny zameškané hodiny budou školou omluveny z epidemiologických důvodů. Pokud taková situace nastane, obratem prosím informujte třídního učitele nebo přímo ředitele školy.

Aktuální informace můžete sledovat na webu KHS http://www.khszlin.cz. Dojde-li k jakýmkoliv změnám nebo nařízením, které se budou týkat naší školy, budeme Vás obratem informovat. Děkujeme.