Vlasta Vrátná DiS.

Vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga
E-mail: podskubkova@zsstefanikova.cz
  • Po studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži – učitelka hudby, absolvovala kvalifikační vzdělávací program – Pedagog volného času na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži.