Učitelka, školní metodik prevence

Po absolvování gymnázia, vystudovala obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul Mgr. Nyní si doplňuje vzdělání v rámci celoživotního studia – obor Speciální pedagogika.