Asistentka pedagoga
E-mail: jancarova@zsstefanikova.cz