Učitelka

Po absolvování gymnázia, nastoupila na Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Speciální pedagogika, kde získala titul Mgr.