Učitel
E-mail: bienert@zsstefanikova.cz

Po střední škole absolvoval PF UJEP BRNO – obor Český jazyk a Výtvarná výchova pro 5.-12. ročník, kde získal titul Mgr. Poté úspěšně dokončil studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Do roku 2017 ředitel ZŠ Štefánikova.