Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Vystudovala čtyřleté gymnázium, poté absolvovala Kurz předškolní a mimoškolní pedagogiky na CSOŠ Bojkovice a Kurz asistenta pedagoga pod záštitou Národního institutu dalšího vzdělávání Zlín.