Aneta Valentová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
E-mail: pflegrova@zsstefanikova.cz